Skip to product information
1 of 3

Nature Care Fertilizers

Pruthvi Rich 10:34:00 | पृथ्वी रिच १०:३४:० (अमोनियम पॉली फॉस्फेट)

अमोनियम पॉलीफॉस्फेट | Ammonium polyphosphate

Years In Use : Since last 4 years

MRPRegular price Rs. 520.00   (incl. of all taxes)
Regular price Sale price Rs. 520.00
Sale Sold out
Tax included.
 • FREE SHIPPING on all orders over Rs.500 | रु.५०० वरील सर्व ऑर्डरवर मोफत शिपिंग


 • पृथ्वी रिच 10:34:00 मध्ये शुद्ध स्वरुपातील 10% नत्र व 34% स्फुरद आहे.
 • पृथ्वी रिच 10:34:00 च्या वापरामुळे पिकांची शाखीय वाढ चांगली होते.
 • फुलांची व फळांची गळ कमी होते तसेच फळे चमकदार व रसरशीत होतात.
 • पृथ्वीरिच 10:34:00 च्या वापरामुळे अतिउष्ण वातावरणात सुद्धा मुळांची वाढ चांगल्या पद्धतीने होते.
 • पृथ्वी रिच 10:34:00 च्या वापरामुळे पिकांची नत्र आणि स्फुरदची कमतरता भरून निघते.

 

 • Pruthvi Rich 10:34:00 contains pure form 10% nitrogen and 34% phosphorus
 • Application of Pruthvi Rich 10:34:00 improves branching of crops.
 • Redusses droping of flowers and fruits and fruit becomes juicy and shiney.
 • Application of Pruthvi Rich 10:34:00 results in better root growth even in high tempreture.
 • Application of Pruthvi Rich 10:34:00 fills the deficiency of nitrogen and phosphorus in crops.


Quantity : 1 KG

  View full details

  Collapsible content

  Additional Information

  • पृथ्वी रिच  10:34:00 कोणत्याही पिकांच्या लागणीनंतर १५ दिवसांनी वापरण्यास चालते त्यामुळे या उत्पादनास स्ट्रार्टर फर्टिलायझर असेही संबोधले जाते.
  • यामधील मधील नायट्रोजन हा घटक पाण्यामध्ये वाहून न जाता, पिकांना त्वरित उपलब्ध होतो.
  • पृथ्वी रिच 10:34:00 मुळे पानांचा हिरवेपणा वाढतो, पानांचा आकार व जाडी वाढते.
  • भाजीपाला पिकामध्ये जिथे सारखा तोडा चालू राहतो तिथे सतत वापर केल्याने जास्त फायदा होतो. 
  • पृथ्वी रिच 10:34:00 मातीत गेल्यानंतर मातीचा pH काही प्रमाणात कमी करते. 

  • Pruthvi Rich10:34:00 can be used 15 days after planting any crops hence this product is also called starter fertilizer.
  • Nitrogen is readily available to crops without being washed away in water.
  • Pruthvi Rich 10:34:00 Increases leaf greenness, increases leaf size and thickness.
  • Continuous application is more beneficial in vegetable crops where the same crop continues.
  • Soil pH is reduced.

  Benefits

  पृथ्वीरिच १०:३४:० वापराचे फायदे

  • पिकांची शाखिय वाढ चांगली होते.
  • झाडांच्या मुळांची वाढ जलद करते.
  • फुलांची व फळांची गळ कमी करते तसेच फळे चमकदार व रसरशीत होतात.
  • यामधील नायट्रोजन हा घटक पाण्यामध्ये वाहून न जाता, पिकांना त्वरित उपलब्ध होतो.
  • पृथ्वीरिच १०:३४:० च्या वापरामुळे पिकांची नत्र आणि स्फुरद ची गरज भरून निघते.

  • Improves branching of crops.
  • Better root growth
  • Redusses droping of flowers and fruits and fruit becomes juicy and shiney
  • Nitrogen is readily available to crops without being washed away in water.
  • Application of Pruthvi rich 10:34:00 fills the deficiency of nitrogen and phosphorus in crops.

  Uses | Dosage

  वापरण्याचे प्रमाण :-  वार्षिक व बहुवार्षिक पिकामध्ये प्रति 15 दिवसातून एकरी 2 किलो या प्रमाणात द्यावे. (गरजेनुसार दिवसाचा कालावधी कमी जास्त करावा) तसेच हंगामी पिकामध्ये एकरी 1 किलो पर्यंत द्यावे.

  • सुक्ष्म अन्नद्रव्य सोबत दिल्यास उत्कृष्ट रिझल्ट मिळतात.   
  • टिप- यासोबत सुपर ओरा वापरू नये. त्याचप्रमाणे यासोबत कॅल्शिअम व कॉपर युक्त घटक वापरू नये . 

  Dosage :- In annual and perennial crops, 2 kg per acre should be given every 15 days. (The duration of the day should be more or less as per requirement) Also in seasonal crop, give up to 1 kg per acre.

  • It gives excellent results when given along with micronutrients.
  • Note- Do not use Super Ora with this. Similarly, calcium and copper containing elements should not be used with this.

  Composition

  Total Nitrogen (Ammonical Form) - Min . 10%
  Total Phosphorous (asP2O5 )- Min. 34 %
  Poly Phosphorous (asP2O5 ) - Min . 22%